เขตคลองเตย | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เขตคลองเตย

This is group page

รายงานผลการพัฒนาชุมชน ปี 2554 สภาฯคลองเตย

 รายงานผลการพัฒนาชุมชนโดยสภาองค์กรชุมชนเขตคลองเตย เดือนกรกฎาคม 2555

โดยนายบุญเสริม ทองภู 

ประธานสภาองค์กรชุมชนเขตคลองเตย

กรกฎาคม 2555

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 

รายงานประจำปี 2554 คลองเตย

 รายงานผลการดำเนินงานปี 2554 สภาองค์กรชุมชนเขตคลองเตย 

โดย นายบุญเสริม ทองภู ประธานสภาฯ 

18 กรกฎาคม 2555

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 

เสวนาสาธารณะเดินหน้ากองทุนสวัสดิการชุมชน "ทวงถามบำนาญประชาชน"

 เสวนาสาธารณะเดินหน้ากองทุนสวัสดิการชุมชน "ทวงถามบำนาญประชาชน นโยบายเพื่อคนจนที่เงียบหาย" วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2555 ณ ลานพระแม่ธรณี พรรคประชาธิปัตย์ โดย คณะทำงานประสานงานองค์กรเอกชน และเครือข่าย พรรคประชาธิปัตย์

 

เนื้อหาจากยูทูป...ดูได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
สุขภาพ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

ประชาคมอาเชียน-องค์กรเพื่อส่งเสริมสันติในภูมิภาค

 
‘กฎบัตรอาเซียนเพื่อประชาชนอาเซียน’

ดวงปัญญาแห่งภาคพื้นตะวันออก -แบบอย่างผู้นำที่มีความสามารถ อุทิศตนเพื่อแผ่นดิน

 120 ปีกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ "ดวงปัญญาแห่งภาคพื้นตะวันออก"ž

ประเด็นนโยบาย: 
วัฒนธรรม/การท่องเที่ยว

ดวงปัญญาแห่งภาคพื้นตะวันออก " กรมหมื่นนราธิปฯ แบบอย่างผู้นำที่คนไทยใฝ่หา..ผู้นำชุมชน กทม.จดจำเป็นแบบอย่าง"

เมื่อวันที่ 29 ก.ย.2554  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้จัดงานรำลึก 120 ปี พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ โดยได้เชิญผู้นำสภาองค์กรชุมชน กทม.ประมาณ 40 คนเข้าร่วมประชุ

รูปภาพ: 

เตรียมรับมือเปิดประชาคม อาเชี่ยน พ.ศ.2558

ไทยเป็นศูนย์กลางคมนาคมภูมิภาค  ...แรงงานต่างด้าวจะไหลเข้าไทย ... แย่งกินแย่งใช้ทรัพยากร อาหาร สิ่งแวดล้อม... เตรียมตัวอย่างไร

รายละเอียดในหมวดเศรษฐกิจ/อาชีพ

รูปภาพ: 

แรงงานจะหลั่งไหลเข้าไทย คนมาช่วยแย่งใช้ทรัพยากร

 

 ประชาคมอาเชี่ยน กระทบไทยอย่างไร

ประเด็นนโยบาย: 
เศรษฐกิจ/อาชีพ

เพื่อไทย-ปชป.พร้อมรับ พรบ.กทม.-เลือกตั้งผู้บริหารเขต - เสนอสภา ม.ค.ปีหน้า

 ผนึกพลังสร้าง กทม. เป็น เมืองหลวง และ ราชธานี ที่มีศักดิ์ศรี

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ปฏิรูปโครงสร้าง กทม.

ไล่รื้อครั้งสุดท้าย

 ชุมชนคลองเตย มหานครในสลัมกรุงเทพฯ

ประเด็นนโยบาย: 
เมกะโปรเจกต์/ที่อยู่อาศัย

เมกะโปรเจกต์ เป็นที่มาของการทุจริตและสร้างความเดือนร้อนแก่ประชาชน

 คณะ กก.เสนอ - เคร่งครัดกระบวนการ วิชาการ เป็นธรรมที่ชาวบ้านเข้าร่วมได้

ประเด็นนโยบาย: 
เมกะโปรเจกต์/ที่อยู่อาศัย

ธุรกิจเข้าถึงวัด ก่อกระแสการไล่ที

 สรุปผลคณะทำงาน กรณีการขับไล่ชุมชนในที่ดินศาสนา

ประเด็นนโยบาย: 
เมกะโปรเจกต์/ที่อยู่อาศัย

ช่องทางทุจริตหนัก กทม. - จัดซื้อจัดจ้าง ทัศนะศึกษา กระบวนการยาเสพติดและอาชญากรรม

 วิเคราะห์ปัญหาทุจริตใน กทม.และแนวทางการแก้ไข

ประเด็นนโยบาย: 
ทุจริต

ปัญหาสำคัญชุมชน กทม.

 สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ชุมชน กทม. 9 เรื่อง

ประเด็นนโยบาย: 
ปฏิรูปโครงสร้าง กทม.

ยาเสพติดยังระบาดหนัก ขยายสู่เยาวชน เรียกร้องภาครัฐสนับภาคประชาชน

 แนวทางพลิกฟื้นชุมชน กทม.สู้ยาเสพติด


ประเด็นนโยบาย: 
ยาเสพติด

พรบ.สภาองค์กรชุมชน 2551 - รับรองสถานะ ให้สิทธิอำนาจของชุมชน

  • สภาองค์กรชุมชนตำบลมีอำนาจในการประสานงาน เสนอปัญหาและและนโยบายต่อหน่วยงานรัฐ และ องค์กรปกครองท้องถิ่น
  1.  ม.5 การจดแจ้งสภาองค์กรชุมชนตำบล ...
  2. ม.21 ภารกิจสภาองค์กรชุมชน (5) เสนอแนะปัญหา..และการพัฒนา ต่อ หน่วยงานรัฐและองค์กรปกครองท้องถิ่น ..
  3. ม.22 ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐสนับสนุนและร่วมมือแก่สภาองค์กรชุมชนตำบล....องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจสนับสนุนค่าใช้จ่าย..เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป
รูปภาพ: 
Syndicate content