เขตคลองเตย | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เขตคลองเตย

This is group page

พลเมือง กทม.ตื่นตัว ระดม อส.ห้าพันต้านทุจริต

 สมัชชาสภาองค์กรชุมชน กทม. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต กทม.

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทุจริต

ที่ประชุมสภาองค์กรชุมชนระดับชาติมีมติ แก้ พรบ.สภาองค์กรชุมชน ยื่นข้อเสนอการพัฒนาต่อรัฐ ทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสภาฯ

 มติประชุมระดับชาติสภาองค์กรชุมชน

15 ก.ย.2554 ณ ศุนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

รูปภาพ: 

“วิวัฒนาการ การเมืองไทย - แนวคิดเรื่องอำนาจ" โดย ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

“วิวัฒนาการ การเมืองไทย”

สรุปย่อการบรรยาย โดย ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต หลักสูตร “ผู้นำการเมืองภาคพลเมืองขั้นพื้นฐาน”ดำเนินการโดย เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน กทม. ร่วมกับ มูลนิธิการพัฒนาพื้นฐาน และ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต (กันยายน – ตุลาคม 2551)

แนวคิดทางวิชาการเรื่อง “อำนาจ

ข้อบังคับสภาองค์กรชุมชนเขตคลองเตย

 ข้อบังคับสภาองค์กรชุมชนเขตคลองเตย

 

ประสบการณ์โซนเจ้าพระยา - ประชุมเป็นเนืองนิจ ระบบราชการทำให้ชาวบ้านมีปัญหา ถือหลักพึ่งตนเอง เอื้ออาทร

 • การประชุมสภาองค์กรชุมชนโซนเจ้าพระยาสรุปว่า ปัจจุบันมีปัญหาสำคัญ 2 เรื่องคือ

1) การจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนที่มีคุณภาพ 

รายงานโซนเจ้าพระยา 9 เขต ย่านพัฒนาใหม่ กทม.

 รายงานซนเจ้าพระยา 

รูปภาพ: 

ชุมชน กทม.ประกาศเจตนารมต้านทุจริต 9 ธันวาคม 2553 ณ ศาลาว่าการ กทม.

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทุจริต

สมัชชาองค์กรชุมชน กทม.เลือกตั้งหัวหน้าเขต ขับเคลื่อน 9 ประเด็นยุทธศาสตร์

 ข้อเสนอ เวทีสมัชชาปฏิรูปกรุงเทพฯ สู่....การปฏิรูปประเทศไทย

 • Read more
 • สภาองค์กรชุมชนทั่วประเทศยื่นข้อเสนอ นายกฯ ยิ่งลักษณ์

   สำนักงานที่ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบล

   

  วิถีและการเรียนรู้ชุมชนคลองเตย

   วิถีและการเรียนรู้ของชุมชนคลองเตย

  รูปภาพ: 
  Syndicate content