เขตคันนายาว | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เขตคันนายาว

This is group page

เครือข่ายศูนย์ประสานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขตคันนายาว

เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
สุขภาพ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน เขตคันนายาว

ประเด็นนโยบาย: 
เศรษฐกิจ/อาชีพ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

งบภัยพิบัติได้รับอนุมัติที่ 450,000 บาท

เครือข่ายศูนย์ประสานภัยพิบัติได้ไปทำ MOU กับ พอช.เมื่อ 28 พฤษภาคม 2555

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

ขบวนองค์กรชุมชนเขตคันนายาว

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

การประชุม

ประชุมด่วน ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2555 ขอเชิญสมาชิกองค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชนเขต ที่ ชุมชนหมู่ 3 ร่วมใจพัฒนา โทร.0819205980

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

แนะนำตัวประธานสภาองค์กรชุมชนเขตคันนายาว


 

แนะนำทีมงานสภาองค์กรชุมชนเขตคันนายาว

 

นายเงิน มีสง่า ประธานสภา   มือถือ 089-681-0072
 

สัญลักษณ์สภาองค์กรชุมชนเขตคันนายาว

สัญลักษณ์สภาองค์กรชุมชน เขตคันนายาว
เป็นมือประสานกัน หมายถึง ความสามัคคีของคนในเขตคันนายาว
ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง คนคันนายาวร่วมมือร่วมแรงใจกันขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชนเขตคันนายาวให้ไปสู่จุดสูงสุดอันหมายถึงมงกุฏที่อยู่ด้านบนสุดของช่อชัยพฤกษ์

Syndicate content