เขตดุสิต | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เขตดุสิต

This is group page

test

 

สรุปผลการดำเนินงาน ปี55

การขับเคลื่อนงานภัยพิบัติดุสิต

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

ผู้ว่า กทม.ยืนยันสภาองค์กร ระบบป้องกันเข้มแข็ง น้ำไม่ท่วม ชาว กทม.อย่าสับสนขอให้เชื่อผู้นำ

วันที่ 13 ต.ค.2554   ThaiPBS  จัดเวทีถ่ายทอดสด เวทีประชุมระหว่างผู้นำชุมชน กทม.กับ คณะบริหาร กทม.  ดำเนินการโดย นาฎยา  แวววีรคุป

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ

ประเด็นนโยบาย เรือง สุขภาพ

ปัญหาสุขภาพ

ประเด็นนโยบาย: 
สุขภาพ

ข้อมูลสภาองค์กรชุมชน เขตดุสิต

ข้อมูลสภาองค์กรชุมชน เขตดุสิต
กันยายน2554
 
การก่อเกิดขบวนองค์กรชุมชน/สภาองค์กรชุม

ข้อมูลทั่วไป เขตดุสิต

ข้อมูลทั่วไปของเขตดุสิต
 
ข้อมูลประชากรระดับเขต
Syndicate content