เขตทวีวัฒนา | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เขตทวีวัฒนา

This is group page

กิจกรรม

 สภาองค์กรชุมชนฯ ร่วมกับเครือข่ายชุมชนเขตทวีวัฒนานำโดยนายชูเกียรติ สุวรรณรังษี ประธาน ขอเชิญชวนชาวทวีวัฒนาร่วงานประเพณีแห่เทียนพรรษาในวันที่ 22 ก.ค.56 เวลา 07.00 น.

ประเด็นนโยบาย: 
วัฒนธรรม/การท่องเที่ยว

ความก้าวหน้าสวัสดิการ

 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล ทวีวัฒนา จังหวัด  กรุงเทพ

ตั้งแต่เดือน   สิงหาคม  พ.ศ. 2555 –  เดือน พฤษภาคม พ.ศ 2556

 

เอกสารแนบ: 

ประวัติเขตทวีวัฒนา

                                                 ข้อมูลเขตทวีวัฒนา
1. ประวัติความเป็นมาเขตทวีวัฒนา
ทวีวัฒนาเป็นชื่อคลองที่ได้รับพระราชทานขุดเชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน

โครงสร้าง

 

 

 

เอกสารแนบ: 

ข้อมูลพื้นฐานเขตทวีวัฒนา

                                             ข้อมูลเขตทวีวัฒนา

 

Syndicate content