เขตธนบุรี | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เขตธนบุรี

มาเฟีย ช.การช่าง....บุกรื้อทุบที่ทำการชุมชนวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กทม.

 ด้วยชุมชนวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กทม. สถานที่โครงการรถไฟฟ้าสีนํ้าเงินผ่านข้ามแม่นํ้าทางใต้ดิน และไม่มีการเวนคืนพื้นที่ชาวบ้านด้านบนเลย ยังมีการยิงหมุดเพื่อระวังการทรุดตัวของอาคาร

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

ข้อมูลพื้นฐาน เขตธนบุรี


วิสัยทัศน์ เขตธนบุรี