เขตบึงกุ่ม | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เขตบึงกุ่ม

This is group page

เชิญร่วมเดินเทิดพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ ชุมชนสุวรรณนิเวศน์

เชฺิญ ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ ชุมชนสุวรรณนิเวศน์

ประชุมทีมข้อมูลจังหวัด

  วันที่ 19 มิถุนายน 2555 เวลา 09.30 น.ทีมข้อมูลของสมัชชาสภาองค์กรชุมชนจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ประชุม

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

ประชุมโซนเจ้าพระยา

Date and Time: 
Fri, 15/06/2012 (All day)

ประชุมโซนบูรพา

Date and Time: 
Thu, 14/06/2012 (All day)

ประชุมกลไกจังหวัด 83 คน

Date and Time: 
Wed, 30/05/2012 - 09:00 - 16:00

สถานที่  พอช.

ประชุมโซนศรีนครินทร์

Date and Time: 
Mon, 11/06/2012 (All day)

ประชุมโซนธนเหนือ

Date and Time: 
Thu, 07/06/2012 (All day)

ประชุมโซนรัตนโกสินทร์

Date and Time: 
Fri, 15/06/2012 (All day)

ประชุมคณะทำงานชุดเล็ก 9.00 น. ชั้น 3 พอช

Date and Time: 
Sun, 27/05/2012 - 10:00 - 17:00

ประชุมคณะทำงานชุดเล็ก 9.00 น. ชั้น 3 พอช

เวทีพัฒนาโครงการฟื้นฟูภัยพิบัติ จังหวัดกรุงเทพฯ

Date and Time: 
Repeats every 0 days until Wed Apr 11 2012 .
Wed, 11/04/2012 - 09:00 - 16:00

 เวทีพัฒนาโครงการฟื้นฟูภัยพิบัติ จังหวัดกรุงเทพฯ

ห้องประชุมใหญ่ พอช.

ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ

ชุมชนเป็นสุข

วิดิโอ: 

ชุมชนสุวรรณนิเวศน์

ป็นชุมชนเข้มแข็ง  มีชมรมเด็กรักการอ่าน  ชมรมผู้สูงอายุรักเสียงเพลง

ฉีดวัคซีนสุนัข

 วันอังคารที่ 6 ก.ย 54  ฉีดวัคซีนสุนัขฟรี ที่ นวมินทร์ 42

เอ็กซ์เรย์ฟรี

ศูนย์ 50 ได้ออกหน่วยเอ็กซ์เรย์ปอดให้ประชาชนฟรี ที่วัดสุวรรณประสิทธิ

อบรมสื่อชุมชน

Date and Time: 
Mon, 05/09/2011 (All day)

สภาองค์กรชุมชนจับมือกับนิด้า จัดการอบรมสื่อชุมชน

Syndicate content