เขตประเวศ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เขตประเวศ

This is group page

เวทีทำความเข้าใจสวัสดิการชุมชนฯ

Date and Time: 
Repeats every 0 days until Sun Aug 19 2012 .
Sun, 19/08/2012 - 13:00

วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2555 สภาองค์กรชุมชนเขตประเวศ เปิดเวทีทำความเข้าใจ / ขับเคลื่อนประเด็นสวัสดิการ

ให้กับชุมชนฯในพื้นที่เขตประเวศ จำนวน 48 ชุมชน  เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานเขตประเวศ 

โดยได้รับควาร่วมมือจาก สนข. ประเวศ / หน่วยงานในท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่จาก พอช.

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง

ประเด็นนโยบาย: 
สวัสดิการ/องค์กรการเงิน

ข้อมูลพื้นที่และการคมนาคม เขตประเวศ

ข้อมูลเขตประเวศ
เขตประเวศ เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขตศรีนครินทร์ ซึ่งถือเป็นเขตศูนย์ชุมชนชานเมือง แหล่งงานและการบริการเพื่อรองรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ที่ตั้งและอาณาเขต
ขนาดพื้นที่ จำนวน 52.49 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น 3 แขวง
มีพื้นที่ชุมชน จำนวน 48 ชุมชน (รวมชุมชนที่ยังไม่ได้จดทะเบียน 7 ชุมชน)
แขวงประเวศ 22.81 ตารางกิโลเมตร (25 ชุมชน)
แขวงหนองบอน 14.51 ตารางกิโลเมตร (9 ชุมชน)
แขวงดอกไม้ 15.17 ตารางกิโลเมตร (7 ชุมชน) (รวมไม่ได้จดทะเบียน 7 ชุมชน = 14 ชุมชน)

โครงสร้างสภาฯประเวศ

กลไกคณะทำงานสภาองค์กรชุมชน เขตประเวศสภาองค์กรชุมชน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
-การจัดตั้งสภาองค์กร เขตประเวศ ชุมชนที่เข้าร่วม 12 ชุมชน 32 กลุ่ม/องค์กร
-ประชุมจัดตั้งเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2552 ณ สำนักงานเขตประเวศ ชั้น 7
กลไกการบริหารงานสภาองค์กรชุมชน เขตประเวศ
• ประธานสภาฯ นายธนิก เหมือนแม้น
• รองประธาน คนที่ 1 นายอามีน อยู่เป็นสุข

Syndicate content