เขตพญาไท | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เขตพญาไท

This is group page

การนำเสนอโครงการ ๑ แผน ๑ เขต

สภาองค์กรชุมชนเขตพญาไท ได้นำเสนอโครงการ ๑ แผน ๑ เขต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาสาธารณะในเขตพื้นที่พญาไท และเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนฯ ให้ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
เศรษฐกิจ/อาชีพ

เสวนา

เสวนาสภาชุมชน1

วิดิโอ: 

เสวนาสภาชุมชน1

ttttttttttttttttttttt

 

xxxxxxxxx

ffffffffffffffffffffffff

   

dddddddddddddddddddddddd 

เปิดเวทีสภาองค์กรชุมชนเขตพญาไท

Date and Time: 
Sat, 24/11/2012 - 09:00

สภาองค์กรชุมชนเขตพญาไท จะทำการเปิดเวทีประชุมสภาองค์กรฯ ณ ชุมชนสุขสวัสดิ์ (ใต้ทางด่วน) ซ.ศาสนา ถ.พระราม ๖ ในวันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ใคร่ขอเรียนเชิญสภาจังหวัด ประธานชุมชน และเครือข่ายภาคีทุกภาคส่วน เข้าร่วมสังเกตุการณ์ทุกท่านนะคะ

จากกองงานเลขาสภาองค์กรฯ

เวทีติดตามพัฒนายกระดับกองทุนสวัสดิการชุมชน กรุงเทพมหานคร

นโยบายเพื่อเป็นการยกระดับกองทุนสวัสดิการชุมชน ให้ไปสู่ระดับชาติ ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ พื้้นที่ใน กทม. มีทั้งหมด 50 เขต พื้นที่ที่ได้รับการจัดตั้ง จำนวน 33 เขต ยังคงเหลืออีก 17 เขตที่ยังไม่ได้จ้ดตั้ง  และได้มีการขออนุมัติสมทบกองทุน แล้ว จำนวน 21 เขต ซึ่งได้รับการเบิกจ่ายแล้วจำนวน 11 เขต  ซึ่งสรุปโดยรวมแล้วยังไม่ถึง 50% ของระดับชาติ จึงทำให้เกิดการรวมกันเพื่อผักดันทุกชุมชนให้มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนให้ได้ทุกชุมชนทั่ว กทม.

ประเด็นนโยบาย: 
สุขภาพ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

ผู้ประสพอุทกภัย

ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

จัดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นเรื่องภัยพิบัติ ณ เขตพญาไท

Date and Time: 
Sat, 04/02/2012 - 09:00 - 16:00

สภาองค์กรชุมชน เขตพญาไท นำโดยคุณบุญเจือ คำภักดี ประธานสภาองค์กรชุมชนเขตพญาไท ได้เชิญคณะกรรมการทุกชุมชนในเขตพญาไท เข้ามาเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่ได้รับจากน้ำท่วมเมื่อปีที่ผ่านมา แล้วจะวางแผนในปีต่อไปกันอย่างไร ร่วมกับหน่วยงานภาคีภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้แก่ ตัวแทนจากสำนักงานเขตพญา ตัวแทนจาก สส. สก. และ สข. ในพื้นที่เขตพญาไท ตัวแทนจาก กศน. เขตพญาไท เป็นต้น เข้ามาร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ

เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสฯ ที่ชุมชนลับแล

Date and Time: 
Mon, 05/09/2011 - 10:00 - 12:00

เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสฯ โดยนางบุญเจือ คำภักดี ได้เชิญตัวแทนผู้อำนวยการเขตพญาไท และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาทำการเปิดศูนย์ฯ โดยใช้สถานที่ตั้งของชุมชนลับแล ซึ่งอยู่ในซอยอินทามระ 1 ถ.สุทธิสารฯ

Syndicate content