เขตยานนาวา | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เขตยานนาวา

This is group page

โครงการขับเคลื่อนสภาร่างรัฐธรรมนูญภาคประชาชน (สสร.ภาคประชาชน)

 

ประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนสภาร่างรัฐธรรมนูญภาคประชาชน (สสร. ภาคประชาชน)

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.. 2555 เวลา 10.00 .

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ปฏิรูปโครงสร้าง กทม.
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
ประเทศไทยและการปฏิรูป

ขอเชิญร่วมสร้างวิสัยทัศน์ 20 ปี กรุงเทพมหานครครั้งที่ 3

 

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ปฏิรูปโครงสร้าง กทม.

การจัดการที่อยู่อาศัย_ชุมชนในเขตยานนาวา

 การประชุมระดมสมอง เรื่องที่อยู่อาศัยชุมชนเย็นอากาศ 2 เขตยานนาวา

วันที่ 13 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.00-14.00 น. ณ.โรงยิม รร.ประถมนนทรี เขตยานนาวา

วัตถุประสงค์

เพื่อทบทวนการทำงานที่่ผ่านมา แนวคิดการทำโครงการบ้านมั่นคง และการจัดการเรื่องที่อยู่อาศัยชุมชนเย็นอากาศ 2  

ดำเนินการโดย คณะทำงานสภาองค์กรชุมชนเขตยานนาวา  รายงานโดย นางสำลี ศรีระพุก ประธานสภาฯ  

รูปภาพ: 

รายชื่อคณะทำงานชุดต่างๆ ของสภาองค์กรชุมชน กทมฯ

  •  รายชื่อคณะทำงานชุดต่างๆ ที่สรุปจากการประชุมทีมงานเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2555

ร่าง พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ฉบับที่...(พ.ศ....)

  •  ดาวน์โหลดที่นี่หรือที่เวปไซด์ ของกทม. ที่

http://office.bangkok.go.th/pcd/law/3.pdf

 

เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ปฏิรูปโครงสร้าง กทม.

ข้อเสนอการปฎิรูป กทม.สู่ การปฎิรูปประเทศไทย แก้ไขประเด็นนโยบาย 9 ข้อ

  • โดยสมัชชาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร วันที่ 3 มีนาคม 2554

 

มติสมัชชาประชาธิปไตยชุมชนสู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ปี2554

  • มติสมัชชาประชาธิปไตยชุมชนสู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ปี2554
ประเด็นนโยบาย: 
ปฏิรูปโครงสร้าง กทม.

การประชุมสภาฯ ครั้งที่ 1/2555

  •  เอกสารประกอบการประชุม สภาองค์กรชุมชน ครั้งที่ 1/2555 

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 

แบบรายงานประจำปี สภาองค์กรชุมชนเขต

  • ขอให้ผู้จัดทำรายงานของแต่ละสภาฯ โปรดทำรายงานตามแบบฟอร์มนี้ และส่งให้คุณพรรณี ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้
  • สามารถดาวน์โหลด แบบรายงานประจำปี ได้ที่นี่

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 

เชิญร่วมสร้างวิสัยทัศน์ 20 ปี กรุงเทพฯ

ครั้งที่ 2 กิจกรรมมองกรุงเทพฯ 2575

โรงแรมมิราเคิล วันที่ 12 พฤษภาคม นี้ เวลา 9-16.00 น ห้อง เมจิก 3

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

แจ้งข่าวเวปลิงค์ใหม่

 วันนี้ ทางเวปนิด้าได้ทำลิงค์มาที่เวปสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร ให้แล้วนะคะ

ท่านเข้าไปที่เวปนิด้า www.nida.ac.th แล้วไปกดปุ่มที่ "หน่วยงาน" จากนั้นมีเมนูใหม่ขึ้นมา ให้ดูขวามือ...หน่วยงานภายนอก...เลือกที่ สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

หรือ ท่านจะเข้าจากวิธีเดิม คือ coc.nida.ac.th ก็ได้เช่นกัน

 

รูปภาพ: 

บรรยาย "ทำไมต้องแก้รัฐธรรมนูญ"

 

เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ  สมัชชาสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพฯ

วันที่ 17 เมษายน  2555

ณ.ห้อง 806 อาคารสยามบรมราชกุมารี นิด้าบรรยาย "ทำไมต้องแก้รัฐธรรมนูญ" 

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
ประเทศไทยและการปฏิรูป

ข้อมูลสภาองค์กรชุมชนยานนาวา

 ข้อมูลอื่นๆ ของสภาองค์กรชุมชนยานนาวา ดูได้ที่นี่   sites.google.com/site/cocyannawa/home

ชุมชนเย็นอากาศ 2 เขตยานนาวา ดูได้ที่ www.yenakard2.com

 

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ นางสำลี ศรีระพุก ประธานสภาฯ ได้เสมอ ยินดีร่วมงานกับเครือข่ายชุมชนทั่วประเทศ

รูปภาพ: 

ข้อบังคับสภาองค์กรชุมชนเขตยานนาวา

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 

รายงานประจำปี 2554-2555

 

นำเสนอภาพรวมและสรุปรายงานผลดำเนินการปี 2554-2555

ไฟล์แนบด้านล่างเป็น การนำเสนอภาพรวมงานที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2555 

ณ.ห้องประชุม สำนักงานเขตยานนาวา 

เอกสารแนบ: 
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

แผนการขับเคลื่อน สภาองค์กรชมชนเขตยานนาวา

 

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

กระบวนการก่อตั้งสภาองค์กรชุมชนเขตยานนาวา

 

ประเด็นนโยบาย: 
ปฏิรูปโครงสร้าง กทม.
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

อบรมการใช้เวปไซด์

Date and Time: 
Mon, 19/03/2012 - 09:00 - 16:00

การอบรม ใช้งานเวปไซด์สภาองค์กรชุมชน ที่ นิด้า

เข้าไปดูที่  coc.nida.ac.th/group/7462 

ต้องการข้อมูลวิธีเข้าใช้งาน ติดต่อ อ.นรินทร์ ปั้นเทียน ที่ อีเมล์ narin@most.go.th

เพลงพ่อแห่งแผ่นดิน

วิดิโอ: 

วีดีโอ พ่อแห่งแผ่นดิน

เวปไซด์อื่นๆ ของสภาองค์กรชุมชนเขตยานนาวา

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เวปไซด์ของ สภาองค์กรชุมชนเขตยานนาวา

sites.google.com/site/cocyannawa/home

 

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน
Syndicate content