เขตราษฎร์บูรณะ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เขตราษฎร์บูรณะ

This is group page

หนึ่งแผนหนึ่งเขต

 

ทำไมต้อง  " หนึ่งแผนหนึ่งเขต "

 

รูปภาพ: 

กองทุนแม่

การประชุมกองทุนแม่ คลิ๊กที่นี้

การประชุมกองทุนแม่

 การประชุมกองทุนแม่ 

ประเด็นนโยบาย: 
การศึกษา

ชุมชนสุขสวัสดิ์60

ลานแบตมินตัน ปลอดภัยโรคเอดส์

ชุมชนสุขสวัสดิ์60

ณ วันที่ 10/3/56 มีการไปทำบุญที่วัดกลางนา แขวงบางมด เขยทุ่งครุ่

การประชุมกลุ่มเยาวชนที่ทำโพลล์

การประชุมชี้แจงรายละเอียดการทำงานของกลุ่มเยาวชน สภาฯเขตราษฎร์บูรณะ

รูปภาพ: 

การประชุมสภาองค์กรฯ ร่วมกับช่อง 7 และ AIS

สภาองค์กรชุมชนเขตราษฎร์บูรณะประชุมร่วมกับช่อง 7 และ AIS เพื่อจัดทำโพลล์สำรวจคะแนนเสียงหลังการเลือกตั้ง

รูปภาพ: 

ประชุมสภาองค์กรชุมชนโซนธนบุรีใต้ ประจำเดือน ธ.ค. 55

ประชุมสภาองค์กรฯ โซนธนบุรีใต้ เมื่อ 8 ธันวาคม 55 ณ วัดบางขุนเทียนกลาง เขตจอมทอง โดยมีสภาฯ เขตจอมทองเป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้ท่านประธานสภาเขตราษฎร์บูรณะ นายขจัด เชื้ออาษา และเจ้าหน้าที่ข้อมูล นางบังอรรัตน์ เสริมศิริทรัพย์ ได้เข้าร่วมการประชุมนครั้งนี้ด้วย ส่วนวาระการประชุมอย่างเป็นทางการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

รูปภาพ: 

ประชุมโซนธนบุรีใต้ วันที่ 10 พ.ย. 55 ณ เขตบางขุนเทียน

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 55 ทีมโซนธนบุรีใต้ ได้ประชุมโซนประจำเดือน ณ เขตบางขุนเทียน ได้มีการชี้แจง และประชาสัมพันธ์เรื่องต่าง ๆ ที่แกนนำไปประชุมมาให้สมาชิกทราบ และนัดประชุมครั้งต่อไปวันที่ 8 ธ.ค. 55

รูปภาพ: 

การทำงานแบบโบราณพื้นบ้าน

หมอพื้นบ้าน แพทย์แผนไทยประจำเขตราษฎร์บูรณะ ได้สาธิตวิธีการทำยาแบบโบราณ ซึ่งพยายามอนุรักษ์ไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ศึกษาต่อไป

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
วัฒนธรรม/การท่องเที่ยว

ประชุมศูนย์ประสานงาน สปสช.

เมื่อวันที่่ 26 ต.ค. 2555 ทีมศูนย์ประสานงาน และสมาชิกได้ประชุมงาน สปสช. และได้เรียนแจ้งพี่น้องสมาชิกทราบเกี่ยวกับงานที่ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว และงานครบรอบ 10 ปีที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
สุขภาพ

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนเขตราษฎร์บูรณะ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2555 คณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนชุดเก่าได้หมดวาระลง จึงได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาฯ ชุดใหม่ ซึ่งสมาชิกในที่ประชุมก็ได้มีการรับรองมติในที่ประชุมแล้วว่า นายขจัด เชื้ออาษา ประธานสภาฯ เหมาะสมกับตำแหน่งประธานสภาฯ ในสมัยต่อไป และรายงานการประชุมจะดำเนินการแจ้งให้พี่น้องทราบในคราวต่อไป

เพลงสร้างกำลังใจ

วิดิโอ: 
ประเด็นนโยบาย: 
เยาวชน

นัดประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการสภาฯ ใหม่ เนื่องจากหมดวาระ

Date and Time: 
Sun, 21/10/2012 - 09:00

นัดประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการสภาฯ ใหม่ เนื่องจากคณะเดิมหมดวาระ

การดูงานของคณะนักศึกษา "ผู้ประกอบการสังคม" ณ ตลาดน้ำคลองลัดมะยม

เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 55 นักศึกษาระดับปริญญาตรี "ผู้ประกอบการสังคม" และคุณะศิลปจารย์ ของมหาวิชชาลัยฯ โดยมีนักศึกษา ของเขตราษฎร์บูรณะร่วมด้วย คือ นายขจัด เชื้ออาษา, นายบุญโชติ, นายชัชชัย, นางบังอรรัตน์ เดินทางไปร่วมดูงานด้วย ณ ตลาดน้ำคลองลัดมะยม การดูงานครั้งนี้มี คุณลุงชวน เป็นผู้บรรยายประวัติความเป็นมา แนวคิดการสร้างตลาดแห่งนี้ รวมถึงแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้นักศึกษาได้นำกลับไปใช้ประยุกต์ในการพัฒนาชุมชน และโครงงาน "ผู้ประกอบการสังคม" ของตนต่อไป

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
การศึกษา

โครงการศึกษาระดับปริญญาตรี "ผู้ประกอบการสังคม" เริ่มแล้ว

โครงการ การศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิชชาลัย โดยการนำของท่าน อ.ศักดิ์ ประสานดี ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ ได้มีการจัดการเรียนการสอนแล้ว

โครงการนี้ดีอย่างยิ่งที่เป็นการพัฒนาคนในชุมชนให้มีความตื่นตัว กระตือรือร้นในการเห็นความสำคัญของการศึกษาต่อเพื่อนำไปพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

หากท่านผู้ใดสนใจเข้าร่วมโครงการ เรียนโดยไม่มีค่าหน่วยกิต เชิญติดต่อได้ที่ ท่านประธานสภาองค์กรชุมชนเขตราษฎร์บูรณะ นายขจัด เชื้ออาษา

ในการนี้มีพี่น้องสมัชชาแต่ละเขตเข้าร่วมเรียนหลายคน

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
การศึกษา

สมัชชาองค์กรฯ ร่วมลงนามความร่วมมือกับ สสส.

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2555 ประธานสมัชชาสภาองค์กรฯ ระดับจังหวัด ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทำความร่วมมือกับ สสส. ขับเคลื่อน "โครงการป้องกันและแก้ปัญหาสาธารณะ"

รูปภาพ: 
Syndicate content