เขตราษฎร์บูรณะ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เขตราษฎร์บูรณะ

This is group page

การเรียนโครงการปริญญาตรี "ผู้ประกอบการสังคม" เริ่มแล้ว

ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิชชาลัยโดยผ่านสถาบันอาศรมศิลป์ ที่ ก.พ. รับรองวุฒิบัตรปริญญาตรี สาขา ผู้ประกอบการสังคม ซึ่งสาขานี้จะเป็นประโยชน์มากกับผู้เรียน เพราะสามารถนำไปประยุกต์กับงานชุมชน เพื่อการพัฒนางานที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้ จึงเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าศึกษาในโครงการดังกล่าว ติดต่อได้ที่่ บังอรรัตน์ เสริมศิริทรัพย์ 0818087151 เจ้าหน้าที่ข้อมูลเขตราษฎร์บูรณะ โดยการเรียนครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในเรื่องหน่วยกิตการเรียนด้วย และได้มีพี่ ๆ จากหลายเขตด้วยกันเข้าร่วมการเรียน เช่น เขตราษฎร์บูรณะ, เขตบางขุนเทียน, เขตตลิ่งชัน ฯลฯ

ประเด็นนโยบาย: 
การศึกษา

หัวข้อสวัสดิการ และองค์กรการเงินที่เขตราษฎร์บูรณะขับเคลื่อน

สวัสดิการและองค์กรการเงินที่เขตราษฎร์บูรณะได้ขับเคลื่อนอยู่ได้แก่

1.กองทุนออมวันละ 2 บาท

2. กองทุนหมู่บ้านละล้าน

3.กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ประเด็นนโยบาย: 
สวัสดิการ/องค์กรการเงิน

โครงการศึกษาปริญญาโท ของสถาบันอาศรมศิลป์

ได้มีตัวแทนนักศึกษาจากเขตราษฎร์บูรณะได้สมัครเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโทของสถาบันอาศรมศิลป์

เป็นการเรียนแบบให้เปล่าคือไม่มีค่าหน่วยกิต แต่ต้องมาใช้ทุนทางสังคม คือเป็นศิลปจารย์ เพื่อถ่ายทอด

ความรู้ให้กับนักศึกษาในรุ่นต่อ ๆ ไป โดย มีอาจารย์ ศักดิ์ ประสานดี เป็นผู้สอน มีเจ้าหน้าที่จากเขตเข้ารับการศึกษา

2 คน ได้แก่ 1. นายชัชชัย เสริมศิริทรัพย์ 2. นางบังอรรัตน์ เสริมศิริทรัพย์

ประเด็นนโยบาย: 
การศึกษา

โครงการศึกษาปริญญาโท ของสถาบันอาศรมศิลป์

ได้มีตัวแทนนักศึกษาจากเขตราษฎร์บูรณะได้สมัครเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโทของสถาบันอาศรมศิลป์

เป็นการเรียนแบบให้เปล่าคือไม่มีค่าหน่วยกิต แต่ต้องมาใช้ทุนทางสังคม คือเป็นศิลปจารย์ เพื่อถ่ายทอด

ความรู้ให้กับนักศึกษาในรุ่นต่อ ๆ ไป โดย มีอาจารย์ ศักดิ์ ประสานดี เป็นผู้สอน มีเจ้าหน้าที่จากเขตเข้ารับการศึกษา

2 คน ได้แก่ 1. นายชัชชัย เสริมศิริทรัพย์ 2. นางบังอรรัตน์ เสริมศิริทรัพย์

ประเด็นนโยบาย: 
การศึกษา

โครงการศึกษาปริญญาโท ของสถาบันอาศรมศิลป์

ได้มีตัวแทนนักศึกษาจากเขตราษฎร์บูรณะได้สมัครเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโทของสถาบันอาศรมศิลป์

เป็นการเรียนแบบให้เปล่าคือไม่มีค่าหน่วยกิต แต่ต้องมาใช้ทุนทางสังคม คือเป็นศิลปจารย์ เพื่อถ่ายทอด

ความรู้ให้กับนักศึกษาในรุ่นต่อ ๆ ไป โดย มีอาจารย์ ศักดิ์ ประสานดี เป็นผู้สอน มีเจ้าหน้าที่จากเขตเข้ารับการศึกษา

2 คน ได้แก่ 1. นายชัชชัย เสริมศิริทรัพย์ 2. นางบังอรรัตน์ เสริมศิริทรัพย์

ประเด็นนโยบาย: 
การศึกษา

ประธานสภาฯเขตราษฎร์บูรณะได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนดีเด่นระดับจังหวัดในโครงการ "กองทุนแม่"

นายขจัด เชื้ออาษา ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลตัวแทนผู้จัดทำโครงการดีเด่นระดับจังหวัด ของกองทุนแม่

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2555

ประชุมแกนนำระดับเขตแต่ละเขตที่ nida

Date and Time: 
Sun, 26/08/2012 (All day)

ประชุมนำเสนอข้อมูลแผนปี 56 ที่ พ.อ.ช.

Date and Time: 
Sat, 25/08/2012 - 09:00

รายชื่อนักศึกษาวิชชาลัยชุมชนเขตราษฎร์บูรณะ

1. นายขจัด เชื้ออาษา

2. นายบุญโชติ ชูโชติ

3. นายบุญมา เมฆอรุณ

4. นายประสาน ศรีสวัสดิ์

5. นางสำรวย เอี่ยมจรูญ

6. นางดวงตา ปิติธรรม

7. นางเอื้องพร ศรีสวัสดิ์

8. นางวัฒนา

9. นางวันทนา หันสังข์

10. นายภิญโญ

11. นางสุนันทา เชี่ยวชาญ

12. นางบังอรรัตน์ เสริมศิริทรัพย์

13. นายชัชชัย เสริมศิริทรัพย์

14. นางอรนุช ตาลยงค์

นัดสรุปรายงานที่่นักศึกษาจะดำเนินกิจกรรมในชุมชน

นัดสรุปรายงานที่นักศึกษาจะดำเนินกิจกรรมในชุมชน ส่งอาจารย์ วันที่ 5 สิงหาคม 2555

ประเด็นนโยบาย: 
การศึกษา

ภาพ ดร.ศักดิ์ ประสานดี อาจารย์ที่สอนประจำวิชชาลัยชุมชน

ภาพ ดร.ศักดิ์ ประสานดี ที่สอนวิชาชาลัยชุมชน

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
การศึกษา

การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของวิชชาลัยชุมชน

ได้เริ่มโดยมีการปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ และเก่าไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2555 ที่ราชวิชชาลัย ซ.วิภาวดี 18 ถ.วิภาวดี กทม.

มีหลายเขตเข้าร่วมปฐมนิเทศน์ และคาดว่าน่าจะได้รับการสนใจจากบุคคลที่ทำงานในชุมขนอีกเป็นจำนวนมาก

ประเด็นนโยบาย: 
การศึกษา

ประชุมสภาสรุปงาน จ.นครนายก

Date and Time: 
Sat, 28/07/2012 (All day) - Sun, 29/07/2012 (All day)

ประชุมสรุปงานสภาองค์กร วันที่ 28 - 29 ก.ค. 2555

สรุปงานนัดสุดท้าย เรื่อง ชุมชนพึ่งตนเอง ที่ จ.นครนายก วันที่ 28 - 29 ก.ค. 2555

ประชุมสภาองค์กร วันที่ 16 กรกฎาคม 2555

รายงานบันทึกการประชุมสภาองค์กรเขตราษฎร์บูรณะ วันที่ 16 กรกฎาคา 2555

เอกสารแนบ: 
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

สมุนไพรคู่สุขภาพ

เป็นที่ทราบดีกันอยู่แล้วว่า สมุนไพรไทยคู่กับสังคมไทยมาช้านานตั้งแต่สมัยพุทธกาล พ่อขุนรามคำแห่ง อยุธยา จนถึงปัจจุบัน

และคนไทยก็เกือบจะลืมการใช้สมุนไพรรักษาโรคไปในยุคที่ยาแผนปัจจุบันเข้ามามีบทบาทมากในชีวิต และในช่วงหลังนี้สมุนไพร

ได้กลับมามีบทบาทมากขึ้นในการยับยั้ง ป้องกัน และรักษาโรค เช่น ขมิ้นชัน, ฟ้าละลายโจร, บรเพ็ด ฯลฯ ดังนั้นเราจึงควรที่จะช่วยกัน

อนุรักษ์การใช้สมุนไพรของชาติเอาไว้ให้คงอยู่คู่คนไทย และช่วยประหยัดงบประมาณชาติในการลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศอีกด้วย

 

ประเด็นนโยบาย: 
สุขภาพ

ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านเขตราษฎร์บูรณะ

ในเขตราษฎร์บูรณะมีหมอพื้นบ้านในโครงการของกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกอยู่หลายท่าน

ไม่ว่าจะเป็นหมอทางด้านการนวดไทย หมอทางด้านกวาดยาเด็กแก้หละ ลออง ซาง หมอปรุงยาแผนโบราณรักษาโรคต่างๆ

ด้วยภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ  หมอกวาดยาเด็กนั้นอยู่ในชุมชนวัดสน ซ.สุขสวัสดิ์35 โทร.024630913

ประเด็นนโยบาย: 
วัฒนธรรม/การท่องเที่ยว
Syndicate content