เขตสวนหลวง | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เขตสวนหลวง

This is group page

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา เขตสวนหลวง

 ประมวลภาพกิจกรรมที่ผ่าน ของทีมขบวนจัดตั้งสภาองค์กรฯ เขตสวนหลวง

รายงานโดย นายกำพล สะริมา 

13/08/55

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 

เครือข่ายตำรวจชุมชนเขตสวนหลวง

อาสาสมัคตำรวจชุมชนเขตสวนหลวง

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ยาเสพติด
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน
Syndicate content