เขตสะพานสูง | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เขตสะพานสูง

This is group page

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 22/12/55เวลา9.00น.ท่านณัชพลประธานสภาฯ กทม.ร่วมกับ สตร.จัดงานแสดงสินค้า ตลาดเศรษฐกิจชุมชน ณ.พอช.(นวมินทร์47) ท่านกล่าวเปิดงานและประชาสัมพันธ์ สินค้าของโซนต่างๆด้วยตัวเองเลยเยี่ยมมากผู้นำ กทม.

รูปภาพ: 

ข่าว

วันที่2/12/55 โซนศรีนครินทร์ประชุมศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ ภาคประชาชน ณ.ศูนย์ประสานงานโซน ถ.ประชาร่วมใจ 21 เขตคลองสามวา เตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น การให้บริการของ รพ.ในพื้นที่ วันที่ 6/12/55 ณ.สถาบัน บัณฑิดพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารมาลัย เวลา13.00น.

รูปภาพ: 

ข่าวท่านณัชพล เกิดเกษมประธานสมัชชสภาองค์กร กรุงเทพมหานครฯ

 25/11/55 เวลา9.00น.ท่านณัชพล เกิดเกษม ประธานสมัชชาสภาองค์กรฯ จังหวัดกรุงเทพมหานครฯกล่าวเปิดอบรม การป้องกันระงับอัคคีภัยให้ผู้แทนสภา กทม.ณ.ช่อง 11

รูปภาพ: 

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่24/11/2555 สภาฯเขตสะพานสูงประชุมคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือพี่น้องที่ไดรับผลกระทบจากถัยพิบัต รอบที่สอง ได้เชิญพี่รองคุณพรรณี มานหมัดและทีมงานโซนเข้ามาช่วย ณ.ที่ทำการสภาฯ ซ.กรุงเทพกรีฑา(22)

รูปภาพ: 

ข่าวประชาสัมพันธ์

       วันที่ 20/11/12 ประธานโซนศรีนครินทร์ จัดให้มีการประชุมโซน ณ.ที่ทำการสภาฯเขตคลองสามวา (เลขาโซน) มีผู้แทนเข้าร่วม 7สภากับ1เขต =30คน 

รูปภาพ: 

ข่าว

ผู้แทนสภาองค์กรฯเขตสะพานสูงได้เข้าร่วมเวทีเสวนาแก้ไขปัญหายาเสพติดกับพี่น้องตัวแทนชุมชน สามสิบห้าชุมชน ณ.สถานีตำรวจนครบาลประเวศ 7/11/12 เวลา9.00 น.
 

รูปภาพ: 
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

โซน

ประชุมทีมข้อมูลโซนศรีนครินทร์ 5/11/12ณ.พอช. 

รูปภาพ: 

ข่าว

ประชาสัมพันธ์โซนศรีนครินทร์ ท่านประธานสมัชชาจังหวัด และประธานโซนศรีนครินทร์พร้อมคณะทำงาน เข้าร่วมสภาฯมินบุุรี เมื่อวันที่ 11/11/12 ณ. รพ.นวมินทร์

รูปภาพ: 

โครงสร้าง

โครงสร้างสภาองค์กรชุมชนเขตสะพานสูง  นายดาเรศ พิมพิสัย เป็นประธานสภาฯ นายสมใจ พุ่มเพชร รองประธานคนที่หนึ่ง นายเฉลิมพล คะสะธรรม รองประธานคนที่สอง กองเลขา นางอรุณีย์ สิงสาหัส นางนุชรี ดาดื่น ฝ่ายการเงิน/ข้อมูล นางวาณี สาสะกุล ฝ่ายบัญชี นางสมพร จินดาดวง นางสุไวบ๊ะ ฐีตะสุวรรณ ประสานงานในพื้นที่ นางสุนันทวดี กานา นางสมพร จินดาดวง รับผิดชอบกลุ่มเศรษฐกิจ/อาชีพ นายสมใจ พุ่มเพชร นางจตุรัต สิงสาหัส รับผิดชอบกลุ่มสวัสดิการชุมชน นายอดุลย์ เซ๊ะวิเศษรับผิดชอบกลุ่มสุขภาพ นายหิรัญ วิมุกตานนท์ รับผิดชอบสื่อ ตัวแทนเข้าร่วมประชุมจังหวัดสองคน

ข่าว

ในเขตสะพานสูง(ชุมชนคลองทัยช้างล่าง) ประชาชนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงร่วมสมทบทุนสร้างอาคารมัสยิดหลังใหม่แทนหลังเก่าที่ชำรุดในการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวมเป็นเงิน 25ล้านบาท ก่อส้รางไปได้ 65%แล้วยังขาดงบประมาณอีก 5ล้านาท ท่านใดสนใจจะร่วมทำบุญเชิญติดต่อที่ประธานสภาฯเขตสะพานสูงได้ ขอพระคุณครับ

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

ก่อนปรับปรุง

รูปภาพ: 

นำเสนอ

บ้านนายประเสริฐ พิมพิสัยตามที่แจ้งในเวทีโซน คณะทำงานลงสำรวจ เก็บภาพมาให้คณะกรรมการพิจารณา คณะกรรมการได้อนุมัตงบประมาณภัยพิบัติช่วยเหลือคา่วัสดุอุดกาณ์ แล้ว 15,000 บาท

รูปภาพ: 
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

นำเสนอ

บ้านนายประเสริฐ พิมพิสัย ตามที่แจ้ไว้ในเวทีโซน คณะทำงานลงสำรวจข้อมูลความเสียหายในพื้นที่ เก็บภาพมาฟากให้พิจารณา คณะกรรมการได้อณุมัตใช้งบประมาณภัยพิบัติช่วยเหลือค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 15,000 บาท ขนะนี้กำลังปรับปรุงอยู่

เพิ่มข้อมูลเขตสะพานสูง

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

ขอ้มูลเขต

ที่ตั่ง เขตสะพานสูงตั่งอยู่เลขที่ 5 ซ.รามคำแหง 118 (ใน ม. พฤกษชาติ) ตามประกาศกรัทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14ตค. พศ.2540 ให้จัดตั่งเป็นเขตสะพานสูง โดยรับเขตการปกครองจากแขวงสะพานสูง ของเขตบึงกุ่มมา 11หมู่บ้าน และรับโอนบางส่วนของเขตประเวศมาอีก 6หมู่บ้านรวมเป็น 17 หมู่บ้าน มีชุมชนที่ได้รับการรับรองจาก กทม.26 ชช.

ประชุมโซนศรีนครินทร์

27/10/2555 ณ.พอช.ห้องประชุมที่ 303 เวลา9.00 น. โซนศรีนครินทร์จัดประชุม

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

สรุปผลการประชุมคณะทำงานสภาฯเขตสะพานสูง

สรุปผลการประชุมคณะทำงาน/สมาชิกสภาฯเขตสะพานสูง วันที่27พฤษภาคม55 ณ.ที่ทำการสภาฯ 32ถ.กรุงเทพกรีฑา ซ.22 เวลา 9.00น.ให้ตั้งศูนย์ภัยพิบัตขึ้นที่เลขที่ 32 ใช้ที่ทำการสภาฯเป็นศูนย์ รับเรื่องราวต่างๆในเขต มีคณะกรรมการ 16 ท่าน มาจากชุมชนที่เข้าร่วมกับสภาฯ นายดาเรศ พิมนิสัย เป็นประธานศูนย์ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการลงพื้นที่ชุมชนให้เก็บข้อมูลประชากร และความเสียหายในชุมชนนั้นๆมารายงานในที่ประชุมครั่งต่อไป

ปิดประชุมเวลา 12.30น.

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

ผลการสรรหา ประธานสภาฯ เขตสะพานสูง

นายดาเรศ พิมพิสัย ได้รับคัดเลือกเป็นประธานสภาฯสมัยที่สอง นายสมใจ รองประธานคนที่หนึ่ง นายเฉลิมพล คะสะธรรม รองประธานคนที่สอง กองเลขา นางอรุณีย์/นางนุชรี การเงิน-ข้อมูล นางสมพร จินดาดวง นางสุไวบะ็ห์ ประสานพื้นที่ นางวาณี สาสะกุล บัญชี ดต.สมเดช ตัวแทน สน.ประเวศ หมอเมตตา ตัวแทนศูนย์สาธาร คุณสายใจ ปิ่แก้ว ตัวแทน สนข. อาจารย์ สุรีย์ ตัวแทน กศน.นายสมใจ ตัวแทนกลุ่มสวัสดิการ นายอดุลย์ ตัวแทน อสส. สุนันทวดี กานา ตัแทนกลุ่มอาชีพ/ เศรษฐกิจ นายชายชาญ ตัวแทนเข้าประชุม จว. นายหิรัญ วิมุกตานนท์ ตัวแทนสื่อ รวมคณะทำงานสภาฯชุดใหม่ 17 ท่าน

รูปภาพ: 

เปิดเวทีการสรรหา ประธานสภาฯเขตสะพานสูง

รูปภาพ: 

เปิดเวที

     ตามที่คณะกรรมการและสมาชิกสภาองค์กรชุมชนเขตสะพานสูงได้หมดวาระลงเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555

ประธานรักษาการได้จัดให้มีการประชุมสมาชิกสภาฯขึ้นเพื่อสรรหาคณะกรรมการ และทีมงานชุดใหม่เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2555

ณ. ห้องประชุมโรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน ถนนกรุงเทพกรีฑา ซอย 30 แขวง/เขต สะพานสูง เวลา 9.00 น.

โดยมีคุณณัชพล เกิดเกษม ประธานที่ปรึกษาสภาฯ เป็นผู้ดำเนินการ และคุณพรรณี มานมัด เป็นผู้ร่วมสังเกตุการณ์

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน
Syndicate content