เขตสะพานสูง | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เขตสะพานสูง

This is group page

ลิเกฮูลู

วิดิโอ: 

ข้อมูลเขตสะพานสูง

เขตสะพานสูงเป็นท้องที่ที่มีลำคลองไหลผ่านหลายสาย คลองที่มีความสำคัญ ได้แก่ คลองแสนแสบ คลองบ้านม้า คลองวังใหญ่ คลองลาดบัวขาว เป็นต้น ตั้งแต่อดีตมีการสร้างสะพานข้ามคลองขึ้นเพื่อให้ผู้คนทั้งสองฝั่งคลองเหล่านั้นสามารถติดต่อไปมาหาสู่กันได้ แต่เนื่องจากการเดินทางทางน้ำมีความสำคัญมาก จึงจำเป็นต้องสร้างสะพานทรงสูงเข้าไว้เพื่อให้เรือทุกขนาดสามารถลอดผ่านไปได้สะดวก สะพานลักษณะดังกล่าวมีอยู่ทั่วไปในพื้นที่ จึงสันนิษฐานได้ว่าเป็นที่มาของคำว่า "สะพานสูง"[3] ต่อมาบริเวณนี้ก็ได้รับการจัดตั้งเป็น ตำบลสะพานสูง ขึ้นอยู่กับอำเภอบางกะปิ จังหวัดพระนคร และในปี พ.ศ.

Syndicate content