เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสฯ ที่ชุมชนลับแล | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสฯ ที่ชุมชนลับแล

Date and Time: 
Mon, 05/09/2011 - 10:00 - 12:00

เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสฯ โดยนางบุญเจือ คำภักดี ได้เชิญตัวแทนผู้อำนวยการเขตพญาไท และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาทำการเปิดศูนย์ฯ โดยใช้สถานที่ตั้งของชุมชนลับแล ซึ่งอยู่ในซอยอินทามระ 1 ถ.สุทธิสารฯ