เชิญชวนร่วมบริจาคสร้างโรงเรียนสอนศาสนา มูลนิธิสันนิธิอิสลาม | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เชิญชวนร่วมบริจาคสร้างโรงเรียนสอนศาสนา มูลนิธิสันนิธิอิสลาม

  ในนามของศิษย์เก่าโรงเรียนสันนิธิอิสลามร่วมกับโรงเรียนสันนิธิอิสลามได้จัดงานน้ำชาการกุศลเพื่อขอรับการบริจาคในการปรับปรุงโรงเรียนเพิ่มเติม โดยจะจัดงานน้ำชาการกุศลในวันที่ 25 กันยายน 2554 ณ โรงเรียนสันนิธิอิสลามประธานจัดงาน อาจารย์มัรวาน   สะมะอูน