เชิญชวนร่วมบริจาค | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เชิญชวนร่วมบริจาค

  ในนามของศิษย์โรงเรียนสันนิธิอิสลามร่วมกับโรงเรียนสันนิธิอิสลาม ได้จัดงานน้ำชาการกุศลเพื่อขอรับบริจาคเพื่อเป็นทุนในการสร้างโรงเรียนเพิ่มเติม งานน้ำชาการกุศลจะจัดในวันที่ 25 กันยายน 2554 ณ โรงเรียนสันนิธิอิสลาม ประธานในการจัดงาน นายมัรวาน สะมะอูนการประกอบพิธีทำฮัจญ์ หรือ การทำฮัจญ์
คือการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่นครมักกะหฺในเดือนซุลฮิจญะห์ ตามวันเวลา
และสถานที่ต่าง ๆที่ทางศาสนาอิสลามกำหนดไว้
ซึ่งศาสนกิจข้อนี้เป็นหน้าที่สำหรับมุสลิมทั้งชายและหญิง
ทุกคนที่มีความสามารถในด้านร่างกาย ทรัพย์สิน และการเดินทาง
ที่จะต้องปฏิบัติ ในช่วงฮัจญ์ ชาวมุสลิมทั่วโลกจะเดินทางเข้าสู่อาระเบีย
โดยก่อนอื่นจะมีการทำ อิฮ์รอม นั่นคือการตั้งใจว่าจะทำพิธีฮัจญ์
ก่อนการเข้าไปในแผ่นดินฮะรอม (แผ่นดินต้องห้าม) โดยจะปฏิบัติตามกฏของฮัจญ์
อาทิเช่น การไม่สมสู่ การไม่ล่าสัตว์ในแผ่นดินฮะรอม การไม่ตัดเล็บหรือผม
การไม่เสริมสวยหรือใช้น้ำหอม ผู้ชายจะเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย
มาสวมผ้าเพียงสองผืน แล้วต่างก็จะมาชุมนุมกันที่ ทุ่งอะร็อฟะห์
ในตอนเช้าตรู่ของวันที่เก้าของเดือนซุลฮิจญะห์

            ........แล้วพอตกค่ำ ซึ่งตามปฏิทินฮิจญ์เราะหฺจะเป็นคืนที่สิบ
เหล่านักแสวงบุญจะเดินทางผ่าน ทุ่งมุซดะลิฟะห์
พักชั่วครู่หนึ่งก่อนที่จะมุ่งหน้าสู่ ทุ่งมีนา ก่อนเที่ยงของวันต่อไป

            ........ส่วนชาวมุสลิมทั่วโลกที่ไม่ได้ไปประ
กอบพิธีฮัจญ์ก็จะเฉลิมฉลองทำบุญเลี้ยงอาหารที่บ้าน
เรียกวันนี้ว่าวันอีดุลอัฎฮา
ทีเรียกว่าอัฎฮาเพราะมีการเชือดสัตว์พลีให้ผู้คนรับประทานในยามดุฮา
คือยามสายหลังตะวันขึ้น แต่ก่อนเที่ยง
หรือชาวไทยเชื้อสายมลายูในห้าจังหวัดภาคใต้เรียกว่าวันรายอ (รายาฮาญี)
ซึ่งแปลเป็นไทยตามตรงก็คือ วันใหญ่ นั่นเอง

            ........นักแสวงบุญจะพัก อยู่ที่ ทุ่งมีนา เป็นเวลาสามวัน
เพื่อขอพรและบำเพ็ญตนตามพิธีฮัจญ์ หลังจากนั้นจึงเดินทางเข้ากรุงมักกะหฺ
เพื่อฏอวาฟเวียนรอบ กะบะห์ หรือที่เรียกว่า บัยตุลลอห์
อันเป็นเสมือนเสาหลักของชุมทิศ ซึ่งตั้งอยู่ใน มัสญิด ฮะรอม
(มัสยิดต้องห้าม) หลังจากนั้นผู้แสวงบุญก็จะเดินจากเนินเขาศอฟา
สู่เนินเขามัรวะห์ ซึ่งมีระยะทาง ๔๕๐ เมตร ไปมาจนครบเจ็ดเที่ยว
ระหว่างที่เดินก็จะกล่าวคำขอพรและคำวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้า
เมื่อเสร็จพิธีนี้แล้วก็จะขริบผมหรือโกนหัว
และผู้แสวงบุญก็จะหลุดพ้นจากภาวะ อิฮ์รอม