แนะนำตัวประธานสภาองค์กรชุมชนเขตคันนายาว | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

แนะนำตัวประธานสภาองค์กรชุมชนเขตคันนายาว


 

แนะนำทีมงานสภาองค์กรชุมชนเขตคันนายาว

 

นายเงิน มีสง่า ประธานสภา   มือถือ 089-681-0072
 

นายสุลัยมาน แสงศรี เลขานุการ มือถือ 081-920-5980 E-mail : sk_org@hotmail.co.th

 

ผู้ประสานงาน คุณจันทิมา ลังประเสริฐ มือถือ 081-401-1255