ภาวะฉุกคิด | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ภาวะฉุกคิด

เนื่องด้วยภาวะเศรษฐกิจ และค่านิยมในปัจจุบัน ทำให้สังคมบีบให้ กระแสการใช้ชีวิต และความเป็นผู้นำในสังคมของเยาวชน รวมถึงภาวะด้านศีลธรรม ของคนในสังคมถดถอยถึงขีดสุด ซึ่งเป็นเรื่องที่เหล่าผู้ใหญ่ และทุกคนในสังคมควรหันมาทบทวน และร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็ว ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้ไขได้

รูปภาพ: