จตุจักร สวนรถไฟน่าเที่ยว | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

จตุจักร สวนรถไฟน่าเที่ยว

ประวัติ
สวนวชิรเบญจทัศ เดิมเคยใช้เป็นสนามกอล์ฟรถไฟ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
สร้างขึ้นตามมติของคณะรัฐมนตรี
พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ

ที่มีมติให้สร้างสวนสาธารณะขึ้นในส่วนของพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายของประชาชนทั่วไปและประชาชนในย่านใกล้เคียง
โดยได้รับพระราชทานชื่อ
สวนวชิรเบญจทัศ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
ในวันที่ 28
กรกฎาคม
พ.ศ.
2545
ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระชนมายุครบ 50 พรรษา