สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตร์ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตร์

สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นสวนสาธารณะแห่งหนึ่งในเขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
ตั้งอยู่บนถนนกำแพงเพชร
2
อยู่ติดกับสวนจตุจักรและสวนวชิรเบญจทัศ
สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
ครบ 5 รอบ ซึ่งตรงกับวันที่ 12
สิงหาคม
พ.ศ.
2535
โครงการนี้ริเริ่มโดยคณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2534 เปิดเมื่อวันที่ 19
ธันวาคม พ.ศ. 2539 มีพื้นที่ระยะแรก 140 ไร่ (0.22 ตร.กม.)
โครงการระยะที่สองจะเพิ่มพื้นที่อีก 60 ไร่ในอนาคต