สถานีขนส่งหมอชิด | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานีขนส่งหมอชิด

สถานีหมอชิต (อังกฤษ:
Mo Chit Station, รหัส N8) เป็นสถานีรถไฟลอยฟ้า
ในเส้นทางรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ
6 รอบพระชนมพรรษา (รถไฟฟ้าบีทีเอส) สายสุขุมวิท
ยกระดับเหนือถนนพหลโยธิน
กรุงเทพมหานคร
บริเวณหน้าสวนจตุจักร
เป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางที่สำคัญของกรุงเทพฯ ด้านเหนือ
เนื่องจากเป็นสถานีปลายทางของรถไฟฟ้าสายสุขุมวิท
ซึ่งมีลานจอดรถขนาดใหญ่ให้บริการผู้โดยสาร และยังสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปยังสถานีสวนจตุจักร
ของรถไฟฟ้ามหานครได้
นอกจากนี้ยังอยู่ไม่ไกลจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ
(จตุจักร)
หรือหมอชิตใหม่ สถานีขนส่งสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งสามารถเดินทางต่อไปได้ด้วยรถประจำทางและแท็กซี่
โดยจะเป็นสถานีสุดท้ายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร
ก่อนจะเข้าสู่ย่านลาดพร้าวซึ่งเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ที่จะดำเนินการก่อสร้างส่วนต่อขยายต่อไปจนถึงย่านลำลูกกาในอนาคต