ชุมชน กทม.ประกาศเจตนารมต้านทุจริต 9 ธันวาคม 2553 ณ ศาลาว่าการ กทม. | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ชุมชน กทม.ประกาศเจตนารมต้านทุจริต 9 ธันวาคม 2553 ณ ศาลาว่าการ กทม.

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทุจริต