ชวน ชูจันทร์ – ทะลุกรอบ “หนีไปให้พ้น หรือ ทำอะไรสักอย่าง” | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ชวน ชูจันทร์ – ทะลุกรอบ “หนีไปให้พ้น หรือ ทำอะไรสักอย่าง”

 

 ชวน  ชูจันทร์ – ทะลุกรอบ “หนีไปให้พ้น หรือ ทำอะไรสักอย่าง”

       ตรงนี้ (คลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน) คือจังหวัดธนบุรีเก่า เป็นไร่เป็นนา เป็นที่ดินดอนปากแม่น้ำ มีน้ำจืดน้ำกร่อยนิดๆ เหมาะกับการปลูกพืชที่ชอบน้ำจืด     ถูกรุกเข้ามาโดยความไม่รู้ ไม่เข้าใจ โดยแนวคิดในการทำถนนหนทาง การสร้างบ้าน เราเหมือนถูกกล่อมว่าอันนี้คือความเจริญ

       ถ้าปล่อยไว้ ไม่ทำ ก็จะแย่ยิ่งกว่านี้ ก็จะเป็นเหมือนคลองหลอด ริมสนามหลวง   เราพยายามคุยกันให้เกิดความเข้าใจ เพราะเป็นวิธีที่สันติ  สร้างคนสร้างความคิดให้เขาเข้าใจตรงนี้

       ระบบราชการทุกระดับมีอุปสรรคมาก  ถ้าเราไม่มีหลัก ไม่นิ่งพอ ก็จะเหนื่อยหน่าย ล้มเลิกความพยายาม กิจกรรมจะล้มเหลว

        ต้องรู้จักพอเพียง ให้พอ รู้จักคิด ไม่ใฝ่ต่ำ รู้สึกว่าได้แง่คิด มันไม่เหมือนสัตว์   มีหลักดี วิธีการดีก็จะทะลุกรอบราชการได้

 
   ตลาดคลองลัดมะยม เริ่มขึ้นเมื่อปี 2547 ก็เกิดจากความคิดผมตอนแรกเลย ถามว่าทำไมคิดอย่างนี้ เพราะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น แล้วผมก็เป็นคนที่คิดอย่างนี้แหละ 

(ปรับปรุงจากรายงานมูลนิธิโลกสีเขียว – ดูรายละเอียดในหมวดศูนย์เรียนรู้)

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ