ดวงปัญญาแห่งภาคพื้นตะวันออก " กรมหมื่นนราธิปฯ แบบอย่างผู้นำที่คนไทยใฝ่หา..ผู้นำชุมชน กทม.จดจำเป็นแบบอย่าง" | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ดวงปัญญาแห่งภาคพื้นตะวันออก " กรมหมื่นนราธิปฯ แบบอย่างผู้นำที่คนไทยใฝ่หา..ผู้นำชุมชน กทม.จดจำเป็นแบบอย่าง"

เมื่อวันที่ 29 ก.ย.2554  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้จัดงานรำลึก 120 ปี พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ โดยได้เชิญผู้นำสภาองค์กรชุมชน กทม.ประมาณ 40 คนเข้าร่วมประชุมด้วย 

ความประทับใจที่ผู้ร่วมประชุมมีต่อกรมหมื่นนราธิปฯ ได้แก่   ความเป็นนักปราชย์ นักการทูต  นักการศึกษา  สื่อมวลชน  ในทางการเมือง ทรงเป็นตัวอย่างแห่งความซื่อสัตย์  ทำงานได้กับรัฐบาลทุกฝ่าย โดยถือเอาประโยชน์ของชาติเป็นเบื้องต้น  มีหลักการและศิลปะในการทำงาน เช่น “การเจรจาความเมืองต้องมีจิตไมตรีก่อน  มึวุฒิ มีเชาว์  แนบเนียน”  มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นจุดเด่น “ยิ้มสยาม”ของนักการฑูตจากประเทศไทย  เป็นผู้ที่เจรจาความต่างประเทศ นำคุณประโยชน์แห่ประเทศไทย

ตัวแทนจากชุมชน กทม.ที่เข้าร่วมฟังบรรยายประวัติ มีความซาบซื้งใจ สรุปได้ว่า กรมหมื่นนราธิปเป้นตัวอย่างของผู้นำที่ มีความเป็นอิสระ  เสียสละ  บำรุงราษฎร  ถือประโยชน์ชาติเป็นที่ตั้ง  เป็นคุณลักษะผู้นำที่สังคมไทยกำลังโหยหา

ด้วยความเห็นพ้องของที่ประชุม  นายณัชล  เกิดเกษม ประธานสมัชาสภาองค์กรชุมชน กทม. กล่าวว่า ผู้นำชุมชน กทม.จะถือเป็นเป็นแบบอย่าง เพื่อเป็นแบบอย่างผู้นำ พาชาวบ้านไปในทางดีงาม ร่วมเป็นพลังพาประเทศชาติก้าวพ้นวิกฤติทางการเมืองของชาติที่กำลังเผชิญอยู่

(อ่านประวัติ ในหมวด วัฒนธรรม/การท่องเที่ยว)

รูปภาพ: