องค์กรชุมชน และ งานพัฒนา | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

องค์กรชุมชน และ งานพัฒนา

 ข้อมูลงานพัฒนา เขตหนองแขม

 

สภาองค์กรชุมชน – อยู่ระหว่างจัดตั้ง

 

องค์กรชุมชน - หนองแขมมีองค์กรที่จดทะเบียนแล้ว 89 องค์กร แบ่งเป็น 11 ประเด็นงาน

         1.ประเด็นแผนชุมชน              

         2.ประเด็นสวัสดิการ      

         3.ประเด็นสุขภาพ                       

         4.ประเด็นที่อยู่อาศัย

         5.ประเด็นการเงิน                                 

         6.ประเด็นอาชีพ

         7.ประเด็นสิ่งแวดล้อม             

         8.ประเด็นเยาวชน

         9.ประเด็นยาเสพเสพติด           

        10.ประเด็นวัฒนธรรม 

         11.ประเด็นสื่อ

           

ชุมชน   - หนองแขมปัจจุบันมีชุมชนที่ขึ้นทะเบียนแล้วชุมชน  71 ชุมชน แบ่งเป็น 8 กลุ่ม

          1.กลุ่มหนองค้างพลู  มี 11 ชุมชน

          2.กลุ่มเจริญสุข  มี 12 ชุมชน

          3.กลุ่มเพชรเกษมใต้  มี 7 ชุมชน

          4.กลุ่มราฎร์สามัคคี  มี 7 ชุมชน

          5.กลุ่มหรรษาที่ดิน  มี 9 ชุมชน

          6.กลุ่มเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ  มี 7 ชุมชน

          7.กลุ่มเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้  มี 8 ชุมชน

          8.กลุ่มบางบอน  มี 10 ชุมชน

 

รายชื่อชุมชน   

 

1.     ชุมชนดวงเดือน   

2.     ชุมชนสาครปานสินธุ์   

3.      ชุมชนเอี่ยมวุฒิ     

4.      ชุมชนหมู่ 1 หนองแขม

5.     ชุมชนประดิษฐ์เจริญ 

6.     ชุมชนศิริธร 

7.     ชุมชนแฟลต กทม.   

8.       ชุมชนจัดสรร 2 

9.      ชุมชนข้างวัดหลักสาม 

10.     ชุมชนซอยสถิตย์  

11.    ชุมชนตลาดหนองแขม 

12.     ชุมชนเลียบคลองหมื่น แช่ม หมู่ 13

13.     ชุมชนเลียบคลองศรีสำราญ

14.     ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา

15.     ชุมชนหรรษา 1

16.     ชุมชนสะพาน 1

17.     ชุมชน หมู่ 11 แขวงหนองแขม

18.     ชุมชนซอยประสิทธิ์ 4/3

19.     ชุมชนรักเจริญ

20.     ชุมชนวัดวงษ์ลาภาราม

21.     ชุมชนซอยกำนันวิจิตร

22.     ชุมชนแสงศิริ

23.     ชุมชนซอยเพชรเกษม 108

24.     ชุมชนซอยต้นสน

25.     ชุมชนซอยเพชรเกษม 112

26.     ชุมชนสงวนคำ

27.     ชุมชนซอยเพชรเกษม 77 แยก 1

28.     ชุมชนซอยนาคสถาพร 1

29.     ชุมชนซอยหล่อพระ

30.     ชุมชนหมู่ 3 หนองค้างพลู

31.     ชุมชนหมู่ 4 หนองค้างพลู

32.     ชุมชนสามัคคีธรรม 4-6

33.     ชุมชนชายแดน

34.     ชุมชนหมู่บ้านหรรษา 3 โครงการวีว่า

35.     ชุมชนหมู่บ้านกานดา

36.     ชุมชนหมู่บ้านวังทอง

37.     ชุมชนหมู่บ้านชมเดือน 2

38.     ชุมชนหมู่บ้านพุดตาน

39.     ชุมชนฉัตรชัยเสริมโชค

40.     ชุมชนสวัสดิการหนองแขม

41.     ชุมชนแป้นรักษา

42.     ชุมชนซอยโรงงานยากันยุง

43.     ชุมชนนาคสถาพร 2

44.     ชุมชนเลียบคลองมหาศร

45.     ชุมชนเลียบคลองตาปลั่ง

46.     ชุมชนศาลเจ้าแม่กวนอิม

47.     ชุมชนดงรัก

48.     ชุมชนหรรษา 79

49.     ชุมชนริมคลองราษฎร์เจริญสุข

50.     ชุมชนธนวัฒน์

51.     ชุมนสร้อยมาลา

52.     ชุมชนจันทร์ทรัพย์

53.     ชุมชนซอยสามัคคี

54.     ชุมชนแยก 9 พัฒนา

55.     ชุมชนบ้านพรทิพา 4

56.     ชุมชนหมู่ 4 วัดศรีนวล

57.     ชุมชนหรรษาร่วมใจ

58.     ชุมชนหรรษาชัยพัฒนา

59.     ชุมชนหรรษาสร้างสรรค์

60.     ชุมชนหรรษากรมที่ดิน

61.     ชุมชนแย้มผกาสามัคคี หมู่ 13

62.     ชุมชนการค้าหนองแขม

63.     ชุมชนหลังตลาดศูนย์การค้าหนองแขม

64.     ชุมชนหรรษามาเจริญ

65.     ชุมชนบุญส่ง

66.     ชุมชนคอนโดหนองแขม

67.     ชุมชนเพิ่มดีพัฒนา

68.     ชุมชนซอย99

69.     ชุมชนกองขยะหนองแขม

70.     ชุมชนชายคลอง

71.     ชุมชนจิตรณรงค์ 21

 

กองทุนชุมชนหนองแขม มีกองทุนชุมชน  25 กองทุน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม

          1.กลุ่มก้านพลูพัฒนา   มี 7 กองทุน

          2.กลุ่มประสานใจ  มี 6 กองทุน

          3.หนองแขมพัฒนา  มี 6 กองทุน

          4.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ มี 6 กองทุน

 

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว  22 กองทุน

 

 

สถาบันการเงินชุมชน

 

   สถาบันการเงินชุมชนสวัสดิการหนองแขม พัฒนาจากกองทุนชุมชนเมือง ก่อตั้งเมื่อ วันที่  1 กรกฎาคม 2546  รับโอนเงิน หนึ่งล้านบาท เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2547 มีสมาชิกครั้งแรก 90 คน กรรมการ 15 คน มีระบบการบริหารการจัดการที่ดี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2550 รับเพิ่มทุนจากรัฐบาล 400,000 บาทเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2552  เข้าโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบทสำหรับกองทุนหมู่บ้าน ของธนาคารออม ให้กู้ 3,000,000 บาท และได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสินเปิดเป็นสถาบันการเงินชุมชนเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 โดยมีนายศักดิ์ชัย เติมอาบศรี เป็นผู้จัดการ มีนายวีรวัฒน์ หลอดเข็ม เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ ปัจจุบันมีสมาชิก 900 คน มีทุนหมุนเวียน 8 ล้านบาท เปิดบริการทุกวัน

 

เวลา 09.00 -15.00 น. รับฝากเงิน ปล่อยกู้ รับชำระค่าสาธารณูปโภค รับปรึกษาหนี้นอกระบบ หนี้บัตรเครดิต