สภาองค์กรชุมชนประสาน ตั้งศูนย์เฉพาะกิจร่วมกู้ภัยน้ำท่วม กทม. เปิด "ครัวชุมชน" เป็นกิจกรรมร่วมมือจัดการตนเอง | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

สภาองค์กรชุมชนประสาน ตั้งศูนย์เฉพาะกิจร่วมกู้ภัยน้ำท่วม กทม. เปิด "ครัวชุมชน" เป็นกิจกรรมร่วมมือจัดการตนเอง

ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรุงเทพมหานคร

องค์กรเฉพาะกิจร่วม: สภาองค์กรชุมชน  เอกชน  ประชาสังคม และ ภาคราชการ ชั้น 6  สำนักงานเขตห้วยขวาง  ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ  เขตห้วยขวาง  กทม. โทร.  0-2275-5592

 

ใบแจ้งข่าว  วันที่ 28 ต.ค.2554

สถานการณ์ -น้ำจะท่วมทุกพื้นที่ใน กทม. ระดับ 30 150 ซม. นาน ประมาณ 1 เดือน หนักพื้นที่ตะวันออกและธนบุรีด้านเหนือ  ศูนย์ ศปภ. ของรัฐบาล  เรีกร้องให้คนออกจาก กทม. เตรียมพร้อมอพยพ

เตรียมการรายครอบครัว

1)ป้องกันไฟช็อต ตรวจปลักไฟทุกจุดให้พ้นน้ำสูงกว่า 150  ซม. ตรวจว่าระบบตัดไฟอัตโนมัติทำงานได้ ไม่ต่อสายตรง

2)หากมีที่พักต่างจังหวัด และไม่มีความจำเป็นอยู่ ควรอพยพออกนอก กทม.เป็นการชั่วคราว

3)คนป่วย  คนชรา เด็กเล็ก คนพิการ   - ควรอพยพไปอยู่ที่อื่นก่อน หรือ ปักธงสัญญาณไว้หน้าบ้าน

4)ยกสิ่งของที่จะเสียหายถ้าเปียกน้ำ  ไว้ในที่สูงให้เหนือ 1.50 เมตร

5)เตรียมห่อของสำคัญพร้อมที่จะหยิบฉวยได้ยามฉุกเฉิน  เช่น  เงินสด  สมุดธนาคาร ของใช้จำเป็นส่วนตัว  ยา  แว่นตา

6)สัตว์เลี้ยง เช่น หมา แมว  ควรเตรียมตะกร้าใส่เตรียมอพยพ  ถ้าจะทิ้งไว้ที่บ้านควรเตรียมอาหารสัตว์ไว้ด้วย

7)รถมอเตอร์ไซค์  รถยนต์ ควรหาที่จอดไว้ในทีสูง หรือ ถอดแบตเตอรี่  สมองกล  อุดท่อไอเสีย  ไอดี   พร้อมถูกน้ำท่วม

8)ถ้าจะยังคงอยู่กับบ้าน ให้เตรียมอาหารพอกินได้ 30 วัน

9)อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อสะดวกในการช่วยเหลือ  โดยมีกรรมการชุมชน หรือ สภาองค์กรชุมชน เป็นองค์กรประสานงาน

บทบาทกรรมการชุมชน/สภาองค์กรชุมชเขต 

ร่วมกับ พอช.จัดทำแผนฉุกเฉิน มีสาระสำคัญดังนี้                                                                               

1) ไม่แนะนำให้ทำกำแพงกันน้ำสูงเกิน 1 เมตร เพราะจะไม่เกิดประโยชน์  น้ำมาทุกทิศทาง  มีพลังมาก

2)   ประสานงานสำนักงานเขต  เสนอความเสียหาย เสนอราชการ  ประสานแผนกับหน่วยงานต่าง ๆ 

3)   สำรวจเส้นทางอพยพ  จัดทำแผนอพยพคนฉุกเฉิน

4)   ร่วมจัดการในศูนย์พักพิงของ กทม.   การลงทะเบียน  การจัดการ   อาหารเฉพาะหน้า

5)   โรงครัวชุมชน  จัดโรงครัวชุมชน หรือที่ศูนย์พักพิง ด้วยวิธีการ ชุมชนจัดการตนเอง

6)   เวรยามเฝ้าระวังชุมชน  -จัดระบบเวรยาม สำรวจความเสียหาย

7)   จัดหา เรือ แพ  เพื่อการคมนาคมช่วงน้ำท่วม บทบาทศูนย์ประสานงานสภาองค์กรชุมชน กทม.

1)จัดตั้งศูนย์อำนวยการกลาง  ที่  สนง. เขตห้วยขวาง และ ที่ พอช. 2)ให้ข้อมูลและประสานงานกับศูนย์ภาคประชาชนทุกเขต  3)ประสานงานกับ กทม.และ หน่วยราชการ  4) จัดหาเสบียงอาหาร  5) ประสานองค์กรช่วยหลือ

ทีมประสานกลาง -  ณัชพล  081-433-5158  natpon2009@hotmail.com     สมพงษ์   081-866-3596   spatpui@hotmail.com    สุรศักดิ์   085-322-1218    อ.พงศ์พร   089-141-1171    ปรีชา   087-011-7545    

นิพนธ์  081-441-8016    สุรชัย 084-771-4691  พรรณี  081-772-7736    ราชพฤกษ์  081-647-4819 

 ประจวบ    085-972-4132       เวปไซต์  http://coc.nida.ac.th/ 

ทีมโซน/ เขต –  ติดต่อสภาองค์กรชุมชน หรือ เครือข่ายชุมชน ระดับเขต

 

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ