จัดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นเรื่องภัยพิบัติ ณ เขตพญาไท | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

จัดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นเรื่องภัยพิบัติ ณ เขตพญาไท

Date and Time: 
Sat, 04/02/2012 - 09:00 - 16:00

สภาองค์กรชุมชน เขตพญาไท นำโดยคุณบุญเจือ คำภักดี ประธานสภาองค์กรชุมชนเขตพญาไท ได้เชิญคณะกรรมการทุกชุมชนในเขตพญาไท เข้ามาเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่ได้รับจากน้ำท่วมเมื่อปีที่ผ่านมา แล้วจะวางแผนในปีต่อไปกันอย่างไร ร่วมกับหน่วยงานภาคีภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้แก่ ตัวแทนจากสำนักงานเขตพญา ตัวแทนจาก สส. สก. และ สข. ในพื้นที่เขตพญาไท ตัวแทนจาก กศน. เขตพญาไท เป็นต้น เข้ามาร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ