การประชุม | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

การประชุม

ประชุมด่วน ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2555 ขอเชิญสมาชิกองค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชนเขต ที่ ชุมชนหมู่ 3 ร่วมใจพัฒนา โทร.0819205980

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน