เวทีสภาฯบางพลัด ขับเคลื่อน เรื่องภัยพิบัต | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เวทีสภาฯบางพลัด ขับเคลื่อน เรื่องภัยพิบัต

สภาองค์กรชุมชนเขตบางพลัด จัดให้มีการประชุมเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนของชาวบางพลัด เกี่ยวกับปัญหาภัยพิบัติ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์  2555 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตบางพลัด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง