เชิญชวนเที่ยวตลาดน้ำตลิ่งชัน | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เชิญชวนเที่ยวตลาดน้ำตลิ่งชัน

“ คู่ขนานลอยฟ้า พาสู่ตลิ่งชัน เขตขัณฑ์ไม้งาม ตลาดน้ำขึ้นชื่อ เลื่องลือประเพณีชักพระ”

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ: