เวทีพัฒนาโครงการฟื้นฟูภัยพิบัติ จังหวัดกรุงเทพฯ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เวทีพัฒนาโครงการฟื้นฟูภัยพิบัติ จังหวัดกรุงเทพฯ

Date and Time: 
Repeats every 0 days until Wed Apr 11 2012 .
Wed, 11/04/2012 - 09:00 - 16:00

 เวทีพัฒนาโครงการฟื้นฟูภัยพิบัติ จังหวัดกรุงเทพฯ

ห้องประชุมใหญ่ พอช.

ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ