บรรยาย "ทำไมต้องแก้รัฐธรรมนูญ" | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

บรรยาย "ทำไมต้องแก้รัฐธรรมนูญ"

 

เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ  สมัชชาสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพฯ

วันที่ 17 เมษายน  2555

ณ.ห้อง 806 อาคารสยามบรมราชกุมารี นิด้าบรรยาย "ทำไมต้องแก้รัฐธรรมนูญ" 

โดย รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากรณ์

 

เพื่อให้ประชาชนเข้าใจรัฐธรรมนูญไทย เราต้องรู้ว่าประเด็นต่างๆ ที่สำคัญของรัฐธรรมนูญไทยมีเรื่องอะไร

เรียนรู้ให้เข้าใจ .... ก่อนไปร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2550

ดาวน์โหลดได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

 

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
ประเทศไทยและการปฏิรูป