ประชุมคณะทำงานชุดเล็ก 9.00 น. ชั้น 3 พอช | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ประชุมคณะทำงานชุดเล็ก 9.00 น. ชั้น 3 พอช

Date and Time: 
Sun, 27/05/2012 - 10:00 - 17:00

ประชุมคณะทำงานชุดเล็ก 9.00 น. ชั้น 3 พอช