ประชุมกลไกจังหวัด 83 คน | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ประชุมกลไกจังหวัด 83 คน

Date and Time: 
Wed, 30/05/2012 - 09:00 - 16:00

สถานที่  พอช.