เรื่องที่อยู่อาศัยชุมชนเย็นอากาศ 2 (13/05/55) | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เรื่องที่อยู่อาศัยชุมชนเย็นอากาศ 2 (13/05/55)

 สรุปภาพรวมการประชุมเรื่องที่อยู่อาศัย ชุมชนเย็นอากาศ 2 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.00-14.00 น. ณ. โรงยิม โรงเรียน ประถมนนทรี เขตยานนาวา

 

ผู้เข้าร่วมการประชุม ชาวบ้านจากชุมชนเย็นอากาศ 2 เขตยานนาวา จำนวน155 คน วิทยากร จำนวน  8 คน

 

อ.ปฐมฤกษ์ เกตุทัศ ให้ความรู้เรื่องโครงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานว่าโครงการพัฒนาต่างที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านทั้งทางตรงและทางอ้อม คณะวิทยากรที่มาวันนี้ได้ร่วมกันให้ความรู้สรุปภาพรวมได้ว่า วันนี้ถ้าชาวบ้านเริ่มสนใจและติดตามฟังโครงการพัฒนาต่างๆ จะเห็นได้ว่ากรุงเทพฯ จะไม่มีที่อยู่สำหรับคนจน  เราต้องตื่นตัวและร่วมมือกันจัดการที่อยู่อาศัยอย่างมีส่วนร่วมกันในช่วงที่มีโอกาสอยู่  ชาวบ้านต้องรู้ความต้องการและศักยภาพของตนเองในเรื่องบ้าน    ต้องมีตัดสินใจกันในวันนี้ว่าจะทำงานกันต่อไปอย่างไร และร่วมมือกันทำงานให้เกิดผลอย่างชัดเจน

ข้อสรุปจากการระดมความเห็น มีดังนี้

 

1. ชาวบ้านต้องการอยู่ในที่ดินเดิม จะขอเช่าที่ดินและร่วมกันทำแผนจัดการที่อยู่อาศัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. ชาวบ้านเข้าใจเรื่องโครงการบ้านมั่นคงเพิ่มขึ้น แต่ยังมีคนที่ยังไม่มาประชุมวันนี้ต้องมีชาวบ้านที่เข้าใจเรื่องนี้ไปบอกต่อ และอธิบายทำความเข้าใจ เรื่องแบบสำรวจข้อมูลที่อยู่อาศัยบ้านมั่นคง  

3. ต้องช่วยกันไปกระจายข่าวในชุมชนในเรื่องต่างๆ เช่น เรื่องการออมทรัพย์ การเช่าที่ดินกับกรมธนารักษ์ และการรื้อถอนบ้านบางส่วนเพื่อปรับผังชุมชนใหม่ เป็นต้น

4. ประเด็นที่ชาวบ้านเป็นห่วงอยู่ คือ จะเสียค่าเช่าเท่าไหร่   จะได้อยู่ที่เดิมหรือไม่    คนไม่มีเงินจะทำอย่างไร  ผังบ้านจะเปลี่ยนไปอย่างไร  ถ้ามีความขัดแย้งในบางพื้นที่จะทำอย่างไร เป็นต้น

 

ที่ประชุมนัดหมายการพบกัน ในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน นี้ เวลา 17.00  

ณ. ลานกีฬาใต้ทางด่วนหน้าชุมชนเย็นอากาศ

เพื่อติดตามข้อมูลแบบสำรวจที่ทำเสร็จแล้ว และเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยจากพี่น้อง

ที่ยังไม่เข้าใจ หรือคนที่ไม่ได้มาประชุมในวันทิตย์ที่ 13..55 ที่ผ่านมา

 

สำหรับแบบสอบถามข้อมูลที่อยู่อาศัย เพื่อทำโครงการบ้านมั่นคง 

ขอรับได้ที่ทำการชุมชนเย็นอากาศ 2 และ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

คุณสำลี ศรีระพุก ประธานสภาองค์กรชุมชนเขตยานนาวา 

มือถือ โทร. 081-699-5113 เวปไซด์ ชื่อ www.yenakard2.com  

E-mail : mssamlee@hotmail.com

 

 

 

 

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
เมกะโปรเจกต์/ที่อยู่อาศัย