สภาฯยานนาวาจัดประชุมหารือเรื่องจัดการที่อยู่อาศัยขุมชนเย็นอากาศ 2 | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สภาฯยานนาวาจัดประชุมหารือเรื่องจัดการที่อยู่อาศัยขุมชนเย็นอากาศ 2

 ที่ประชุมมีวาระพิจารณาการจัดการเรื่องที่อยู่อาศัยตามแนวทางโครงการบ้านมั่นคง

ที่ประชุมมีมติให้ทำโครงการบ้านมั่นคง ชุมชนเย็นอากาศ 2

ผลการประชุม

1. ทบทวนเรื่องที่ประชุมครั้งที่ 1/2555 ตามเอกสารแนบด้านล่าง

2. เรื่องข้อมูลครัวเรือน สำรวจแล้ว 100 หลังจาก 295 หลัง (ทำได้ 30%) 

3. แต่งตั้งคณะทำงาน 6 คน (แบ่งตามพื้นที่) 

4. หารือเรื่องเงินสมทบ กองทุนที่อยู่อาซัย ชุมชนเย็นอากาศ 2 ที่ประชุมมีมติให้เก็บกับสมาชิกเป็นรายเดือน ๆ ละ 10 บาท 

นัดหมายคณะทำงาน 6 คน ที่ปรึกษาและทีมงานชุมชน พบกันวันที่ 5 ตอนเย็นเพื่อเตรียมลงสำรวจข้อมูลส่วนที่ยังไม่ได้ทำ และนัดสรุปงานวันที่ 17 มิย. 

รายงานโดย นางสำลี ศรีระพุก รองประธานชุมชนเย็นอากาศ 2 และ ประธานสภาองค์กรชุมชนเขตยานนาวา 

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
เมกะโปรเจกต์/ที่อยู่อาศัย
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน