งบภัยพิบัติได้รับอนุมัติที่ 450,000 บาท | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

งบภัยพิบัติได้รับอนุมัติที่ 450,000 บาท

เครือข่ายศูนย์ประสานภัยพิบัติได้ไปทำ MOU กับ พอช.เมื่อ 28 พฤษภาคม 2555

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน