เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน เขตคันนายาว | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน เขตคันนายาว

ประเด็นนโยบาย: 
เศรษฐกิจ/อาชีพ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน