ประวัติเขตลาดกระบัง | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ประวัติเขตลาดกระบัง

   เดิมเขตลาดกระบังเป็นพื้นที่การปกครองของจังหวัดมีนบุรีซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งในมณฑลกรุงเทพฯ  มีชื่อเรียกว่าอำเภอแสนแสบ  ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอลาดกระบัง และในปี พ.ศ. 2474 จังหวัดมีนบุรี ได้ถูกยุบมาขึ้นกับจังหวัดพระนคร อำเภอลาดกระบังจึงได้มาเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดพระนครด้วยครั้นในปี พ.ศ. 2481  กระทรวงมหาดไทได้ประกาศยุบอำเภอนี้ลงเป็นกิ่งอำเภอลาดกระบัง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2500 จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอลาดกระบังอีกครั้ง โดยได้โอนตำบลแสนแสบไปขึ้นกับอำเภอมีนบุรี  และได้แบ่งพื้นที่บางส่วนของตำบลทับยาวมาจัดตั้งเป็นตำบลขุมทองในปี พ.ศ. 2504

    ต่อมามีประกาศคณะปฏิวัติรวมจังหวัดพระนครกับจังหวัดธนบุรีเข้าด้วยกันเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และมีฐานะเป็นกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2515 อำเภอลาดกระบังจึงได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็น  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพ

คำขวัญประจำเขต      พระพุทธรูปขาววัดลาดกระบัง  ปลาดังวัดลานบุญ  หัวตะเข้มีหุ่นองค์เซียน  สถาบันเรียนวิศวกรรม  อุตสาหกรรมที่นิคม แหล่งอุดมด้วยคูคลอง  โบสถ์สักทองวัดทิพพาวาส  สวนนกธรรมชาติแขวงลำปลาทิว