ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านเขตราษฎร์บูรณะ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านเขตราษฎร์บูรณะ

ในเขตราษฎร์บูรณะมีหมอพื้นบ้านในโครงการของกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกอยู่หลายท่าน

ไม่ว่าจะเป็นหมอทางด้านการนวดไทย หมอทางด้านกวาดยาเด็กแก้หละ ลออง ซาง หมอปรุงยาแผนโบราณรักษาโรคต่างๆ

ด้วยภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ  หมอกวาดยาเด็กนั้นอยู่ในชุมชนวัดสน ซ.สุขสวัสดิ์35 โทร.024630913

ประเด็นนโยบาย: 
วัฒนธรรม/การท่องเที่ยว