สมุนไพรคู่สุขภาพ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สมุนไพรคู่สุขภาพ

เป็นที่ทราบดีกันอยู่แล้วว่า สมุนไพรไทยคู่กับสังคมไทยมาช้านานตั้งแต่สมัยพุทธกาล พ่อขุนรามคำแห่ง อยุธยา จนถึงปัจจุบัน

และคนไทยก็เกือบจะลืมการใช้สมุนไพรรักษาโรคไปในยุคที่ยาแผนปัจจุบันเข้ามามีบทบาทมากในชีวิต และในช่วงหลังนี้สมุนไพร

ได้กลับมามีบทบาทมากขึ้นในการยับยั้ง ป้องกัน และรักษาโรค เช่น ขมิ้นชัน, ฟ้าละลายโจร, บรเพ็ด ฯลฯ ดังนั้นเราจึงควรที่จะช่วยกัน

อนุรักษ์การใช้สมุนไพรของชาติเอาไว้ให้คงอยู่คู่คนไทย และช่วยประหยัดงบประมาณชาติในการลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศอีกด้วย

 

ประเด็นนโยบาย: 
สุขภาพ