เวทีรับรองมติจังหวัดจัดการตนเอง | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร