รายงานความคืบหน้า 4 ปีสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพฯ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

รายงานความคืบหน้า 4 ปีสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพฯ

 

สภาองค์กรชุมชนใน กทม.จดทะเบียนครั้งแรกเมื่อ 21 ส.ค.2551 ตาม พรบ.สภาองค์กรชุมชน พศ.2551   จนถึงปัจจุบันดำเนินการมาครบ 4 ปี   จัดตั้งได้แล้ว 32 เขต ( ถือเขตเป็นตำบล)  จำนวนองค์กรที่จดทะเบียนรวมประมาณ 2,600 กลุ่ม   จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสภาองค์กรชุมชน (รวมเขตระหว่างจดทะเบียน) รวมประมาณ  50,000 คน  รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบด้านล่าง

 

เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ปฏิรูปโครงสร้าง กทม.