รายงานประจำปี 2554 คลองเตย | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

รายงานประจำปี 2554 คลองเตย

 รายงานผลการดำเนินงานปี 2554 สภาองค์กรชุมชนเขตคลองเตย 

โดย นายบุญเสริม ทองภู ประธานสภาฯ 

18 กรกฎาคม 2555

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: