รายงานผลการพัฒนาชุมชน ปี 2554 สภาฯคลองเตย | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

รายงานผลการพัฒนาชุมชน ปี 2554 สภาฯคลองเตย

 รายงานผลการพัฒนาชุมชนโดยสภาองค์กรชุมชนเขตคลองเตย เดือนกรกฎาคม 2555

โดยนายบุญเสริม ทองภู 

ประธานสภาองค์กรชุมชนเขตคลองเตย

กรกฎาคม 2555

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: