วีดีโอ "แหล่งพลังงานไทย ประชาชนควรได้อะไร" | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

วีดีโอ "แหล่งพลังงานไทย ประชาชนควรได้อะไร"

โครงการเสวนา ระดมสมอง 

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2555  

โครงการเสวนา ระดมสมอง แหล่งพลังงานไทย ประชาชนควรได้อะไร

โดยคณะกรรมการภาคประชาสังคม   สภาพัฒนาการเมือง  ณ ห้องประชุมสภาพัฒนาการเมือง ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ  เวลา 12.00-17.00 น.

เปิดหลักฐานปล้นประเทศไทย 24 ก.ค. 55  

สว.รสนา โตสิตระกูล มล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี  นายอิฐบูรณ์ อ้นวงษา คุณสมลักษณ์ หุตานุวัตร  พ.ท. พญ.กมลพรรณ  นอ.วินัย ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ฯลฯ 

ณ ห้องประชุมสภาพัฒนาการเมือง ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 

http://www.youtube.com/watch?v=JnPkBuAxg6k&feature=share  

รายละเอียดกำหนดการดูจากวีดีโอลิงค์ด้านบน น่าสนใจมากๆ 

 

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
ประเทศไทยและการปฏิรูป