สรุปร่าง พรบ.กทม ฉบับกรรมาธิการ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สรุปร่าง พรบ.กทม ฉบับกรรมาธิการ

 เคาะแล้ว โครงสร้างใหม่กทม. คงกรุงเทพมหานคร ยก 50 เขตเป็น นครบาลเลือกตั้งนายกนครบาลและสภานครบาล  ผอ.เขตเป็นปลัดนครบาล  ตั้งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจสังคม  มีคณะกรรมการประสานการดำเนินการกิจการสาธารณูปโภคในเขตกรุงเทพมหานคร


นำเสนอโดย  

นายวิชาญ มีนชัยนันท์  สส. พรรคเพื่อไทย     ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

นายถวิล ไพรสณฑ์  กรรมาธิการ   สส.พรรคประชาธิปัตย์

 

เจตนารมณ์ ศึกษา ปรับปรุง และพัฒนาพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ให้สอดรับกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน     ...การทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนต้องรวดเร็ว  และแก้ไขปัญหาให้เต็มศักยภาพมากที่สุด...”  

ขณะนี้ 

กรรมาธิการปกครองท้องถิ่นทำร่าง พรบ.กทม.เสร็จแล้ว นำเสนอนายกรัฐมนตรีแล้ว สภาองค์กรชุมชนกำลังจัดทำร่างฉลับประชาชน เพื่อนำเสนอโดยภาคประชาชน จะดำเนินการโดยผ่านกลไกสภาองค์กรชุมชน กทม.

 
โปรดติดตาม  สมพงษ์ 
 

Facebook.com/  สภาองค์กรชุมชน กทม.

รายละเอียดดาวน์โหลด เอกสารแนบ ด้านล่าง

 

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ปฏิรูปโครงสร้าง กทม.
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.