กลยุทธ์ยุดพลิก กทม. : สรุปประเด็นขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชน กทม. | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

กลยุทธ์ยุดพลิก กทม. : สรุปประเด็นขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชน กทม.

 

กลยุทธ์ยุดพลิก  กทม. : สรุปประเด็นขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชน กทม.

สภาองค์กรชุมชน เปลี่ยนความคิด  Back  to Basic สร้างการเปลี่ยนแปลงที่หมู่บ้าน   เสนอแก้โครงสร้าง เลือกตั้งผู้บริหารเขต

 

รายละเอียดอ่านได้จากไฟล์เอกสารที่ให้ดาวน์โหลดด้านล่างเวปนี้

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ปฏิรูปโครงสร้าง กทม.
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.